În an aniversar de Centenar, Romfilatelia a pregătit o serie de emisiuni importante, menite a marca 100 de ani la înfăptuirea Reîntregirii.

În luna martie și septembrie au apărut două serii de mărci poștale, purtând numele Făuritorii Marii Uniri.

Dacă în prima etapă au fost omagiate patru personalități –  Miron Cristea, primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Iuliu Hossu, episcop greco-catolic, Iuliu Maniu, luptător al cauzei românești și Transilvania, și Ion I. C. Brătianu, primul ministru din perioada Marelui Război pentru reîntregire –, cea de-a doua emisiune prezintă alte patru figuri istorice: Take Ionescu, luptător neobosit pentru cauza României în anii grei ai războiului, Gheorghe Pop de Băsești, patriot din Transilvania, președinte al marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, Alexandru Vaida-Voievod, care s-a luptat pentru Unire și pentru recunoașterea internațională a idealului național înfăptuit, și Iancu cavaler de Flondor, artizanul Unirii Bucovinei cu patria mamă.

De asemenea, acestea au fost lansate cu două colițe nedantelate.

Pe colița  nedantelată a emisiunii de mărci poștale Făuritorii Marii Uniri (I), este ilustrat Regele Ferdinand I, alături de alți făuritori ai Marii Uniri: Take Ionescu, Alexandru Vaida-Voevod, Constantin Stere, Samoilă Mârza, Gheorghe Pop de Băsești, Sextil Pușcariu, Iancu Flondor și Ion Nistor, iar pe timbrul coliței este reprodusă stema României mici, care avea reprezentate pe scut teritoriile cuprinse în granițele țării până în 1918.

Colița nedantelată a celei de-a doua emisiuni este ilustrată cu o imagine a Reginei Maria , în veșminte de Încoronare (15 octombrie 1922), alături de portretele lui Miron Cristea, Iuliu Hossu, Vasile Lucaciu, Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Valeriu-Traian Frențiu, Iuliu Maniu și Ion I.C. Brătianu. Pe timbrul coliței este reprodusă stema de stat a României Întregite.

Prima emisiune costă 30 lei (alături de coliță, 46 lei).

Pentru achiziționarea celei de-a doua, suma este de 27 lei (alături de coliță, de 46 lei).

Oricare ar fi suma însă, astfel de emisiuni aniversare, mai ales la un astfel de important ceas istoric, reprezintă o investiție (pentru cei mai puțin sentimentali) și totodată o moștenire de preț de lăsat urmașilor, din contemporaneitatea noastră către viitor.

În luna noiembrie, de asemenea, se mai pregătesc alte emisiuni, la fel de valoroase:

Centenarul Marii Uniri

Catedrala Mântuirii Neamului

Generalul Berthelot, pe frontul românesc (emisiune comună România-Franța)