Termenul de „cultură” înseamnă manifestări spirituale şi artistice locale cu trăsături asemănătoare. Adică, pe scurt, comunităţi umane care trăiau şi creau în acelaşi spaţiu, împărtăşind o mentalitate comună, fie ea de ordin practic sau spiritual (aceleaşi credinţe, acelaşi fel de a înţelege lumea, acelaşi mod de vedea arta, aceleaşi obiceiuri, aceleaşi meşteşuguri).

Aceste culturi nu sunt statice, nici în timp, nici în spaţiu. Ele se succed, comunică şi se influenţează reciproc atunci când se manifestă în aceeaşi perioadă de timp şi/sau sunt moştenite şi îmbogăţite de urmaşele lor.

De altfel, numeroasele culturi neolitice pe teritoriul României nu sunt primele tipuri de culturi, ci acestea îşi aşază bazele pe structuri comunitare mai vechi, din paleoticul superior, ca cea de la Poiana Cireşului.

  • Prima cultură neolitică despre care se poate vorbi în România este cea numită de istorici Schela Cladovei (aprox. 7000–5500 î. H.) , una dintre cele mai vechi aşezări europene (cu o vârstă de 10 mii ani).
  • Culturile Gura Baciului, Starčevo-Criş (aprox. 6000–5000/4500 î. H.). Cultura Starčevo-Criş se poate mândri că a descoperit prima „tehnologie” de transformare  a saramurii în blocuri de sare din Europa.
  • Culturile Vinča, Dudeşti, Hamangia (aprox. 5000–4250 î. H.). Se ştie foarte bine că de cultura Hamangia aparţine o capodoperă a culturii universale, Gânditorul de la Cernavodă. De asemenea,în cultura Vinča a fost identificată prima formă de scriere din lume. Aceleaşi ornamente apar, repetitiv, pe vase, statuete obiecte de podoabă şi artefacte sacre. Pentru că această repetiţie nu putea fi întâmplătoare, s-a considerat că ele au o semnificaţie simbolică şi au fost interpretate ca o protoscriere (prima formă de scriere), numită scrierea dunăreană.
  • Culturile Boian, Vădastra, Turdaş (aprox. 4250–3750 î. H.)
  • Culturile Gumelniţa, Sălcuţa, Cucuteni-Ariuşd-Tripolie, Petreşti, Cernavodă I (aprox. 3750-2700 î. H.). Cultura Cucuteni-Ariuşd-Tripolie este considerată, pe bună dreptate, prima civilizaţie europeană.
  • Culturile Horodiştea-Folteşti-Cernavodă II, Cernavodă III şi Coţofeni (aprox. 3000/2700–2500 î. H.).
culturi neolitice
mostenireculturala.com